Το έργο μας

ΣΚΟΠΟΣ :

Η κύρια ιδέα του έργου είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος για τη μη καταστρεπτική ανάλυση της ποιότητας , της γνησιότητας και τις κύριες παραμέτρους μόλυνσης σε βρώσιμα έλαια και ειδικά στο ελαιόλαδο . Ακριβέστερα, στόχος αυτής της συνεργασίας θα είναι η ανάπτυξη αποτελεσματικών σε απευθείας σύνδεση ανιχνευτών που θα είναι σε θέση να παρακολουθούν τα οπτικά φάσματα των δακτυλικών αποτυπωμάτων των ελιών και του ελαιολάδου, κατά τα διάφορα στάδια της διαδικασίας παραγωγής και κατά την αποθήκευση. Μέσα από την ανάλυση με το λογισμικού που θα αναπτυχθεί και την κατασκευή βάσης δεδομένων , οι ανιχνευτές που θα σχεδιαστούν θα είναι σε θέση να παρακολουθούν την προέλευση , την αυθεντικότητα και την ποιότητα ( σύνθεση λιπαρών οξέων , την οξύτητα , την υγρασία και την περιεκτικότητα σε χρωστικές ουσίες ) και την μόλυνση από οργανικούς ρύπους όπως οι διοξίνες και πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων (PAH). Οι ανιχνευτές θα είναι σε θέση να μετράν την απορρόφηση φωτός σε επιλεγμένες περιοχές του υπεριώδης-ορατής και μέσης υπέρυθρης περιοχής του φάσματος απευθείας στα δοχεία επεξεργασίας ελαιολάδου ή πάστα ελιάς.

Φεβ. 22, 2013 | 1η Συνάντηση φορέων-μελών του έργου στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Καρούμπαλης Α.Ε.


Ελαιόλαδο - πηγή ζωής!

Στόχος μας είναι να επιτύχουμε την υψηλότερη ποιότητα και την ασφάλεια του ελαιολάδου μέσω άμεσων και επιτόπιων ελέγχωνΣημαντικές Ημερομηνίες του Έργου

   20/10/2012    Ημερομηνία Έναρξης Επιλέξιμων Δαπανών
    29/03/2013     Ημερομηνία Απόφασης Χρηματοδ/σης ΒΕ2Ψ9-69Π Απ.Πρωτ. ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 752 29/03/2013
    17/07/2013     Κατάθεση Αίτησης Α’ Χρημ/σης Απ.Πρωτ. 1785
   07/07/2014     Κατάθεση νέου ΤΠΕ προς έγκριση Απ.Πρωτ. 1537
   31/07/2014   Κατάθεση Αίτήματος Ενδιάμεσου Ελέγχου Απ.Πρωτ. 1839
27-28/11/2014 Διενέργεια Ενδιάμεσου Ελέγχου
   08/12/2014     Κατάθεση Επιστολής Δήλωσης Τροπ/σεων του ΤΠΕ "με ευθύνη" του Ε.Υ. και επιστολή Τεκμηρίωσης Αιτημάτων σχετικά με Απ.Πρωτ.1537/7.7.14 Απ.Πρωτ.2877 & 2876
   16/12/2014     Επιστολές Συμπληρωματικών Στοιχείων Φυσικού (Αρ.Πρ.2960) και Οικονομικού (Αρ.Πρ.2961) Αντικειμένου, που προέκυψαν από τον Ενδιάμεσο Έλεγχο
    17/04/2015     Έκθεση αποτελεσμάτων Ενδιάμεσης Πιστοποίησης του έργου με κωδικό 11ΣΥΝ-2-1613
   13/05/2015   Κατάθεση δικαιολογητικών για την είσπραξη της Ενδιάμεσης δόσης με Αρ.Πρωτ.1131,13/5/2015
    19/05/2015     Κατάθεση Επιστολής παράτασης έργου για 4 μήνες (Αρ.Πρ. 1188) & Επιστολής για την έγκριση των νέων Α/Μ (Αρ.Πρ. 1189)
   28/05/2015    Δυνατότητα παράτασης της ημερομηνίας ολοκλήρωσης των έργων «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2009» και «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011»
    10/08/2015     Έγκριση παράτασης έργων «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2009» και «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011»

Επικοινωνία

  Επιστημονικός Υπέυθυνος: Γ.Σταυρόπουλος
 • Τηλέφωνο : 210 650 3415
 • Email: stavrop@inp.demokritos.gr
 • Διεύθυνση: Ε.Κ.Ε.Φ.Ε ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ,
  Κτήριο 16 , Ινστ.Πυρηνικής & Σωματιδιακής Φυσικής(ΙΠΣΦ),
  Πατρ. Γρηγορίου Ε & Νεαπόλεως,
  15310 Αγ.Παρασκευη, Αθήνα  Διαχείριση ιστοσελίδας: Δήμου Σωτηρία
 • Τηλέφωνο : 210 650 3431
 • Email: demou@inp.demokritos.gr
 • Διεύθυνση: Ε.Κ.Ε.Φ.Ε ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ,
  Κτήριο 6 , Ινστ.Πυρηνικής & Σωματιδιακής Φυσικής(ΙΠΣΦ),
  Πατρ. Γρηγορίου Ε & Νεαπόλεως,
  15310 Αγ.Παρασκευη, Αθήνα