Επικοινωνία


Για την επικοινωνία σας μέσω email μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα


PROBEOIL-ALL@inp.demokritos.gr   - απευθύνεται σε όλα τα μέλη του έργου ή
PROBEOIL-ΜΤ@inp.demokritos.gr  - απευθύνεται μόνο στους επικεφαλείς των φορέων


Μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέριες επικοινωνίας στο Στοιχεία Επικοινωνίας Φορέων PROBEOIL

Επικοινωνία

  Επιστημονικός Υπέυθυνος: Γ.Σταυρόπουλος
 • Τηλέφωνο : 210 650 3415
 • Email: stavrop@inp.demokritos.gr
 • Διεύθυνση: Ε.Κ.Ε.Φ.Ε ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ,
  Κτήριο 16 , Ινστ.Πυρηνικής & Σωματιδιακής Φυσικής(ΙΠΣΦ),
  Πατρ. Γρηγορίου Ε & Νεαπόλεως,
  15310 Αγ.Παρασκευη, Αθήνα  Διαχείριση ιστοσελίδας: Δήμου Σωτηρία
 • Τηλέφωνο : 210 650 3431
 • Email: demou@inp.demokritos.gr
 • Διεύθυνση: Ε.Κ.Ε.Φ.Ε ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ,
  Κτήριο 6 , Ινστ.Πυρηνικής & Σωματιδιακής Φυσικής(ΙΠΣΦ),
  Πατρ. Γρηγορίου Ε & Νεαπόλεως,
  15310 Αγ.Παρασκευη, Αθήνα