Φορείς


3 ινστιτούτα και 2 εταιρείες ενώνουν τις δυνάμεις τους και την τεχνογνωσία τους για το έργο

Το έργο θα φέρει σε συνεργασία ένα εργαστήριο φυσικής και μια εταιρεία λογισμικού με εξειδίκευση στην κατασκευή αισθητήρων υψηλής ευαισθησίας για προηγμένες εφαρμογές με δύο εργαστήρια που διαθέτουν εμπειρία σε μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση των οργανικών ενώσεων και οργανικών ρυπαντών σε τρόφιμα και τέλος με μια εταιρεία παραγωγής ελαιολάδου. Αυτή είναι μια μοναδική ευκαιρία να χρησιμοποιήθουν διαφορετικές γνώσεις που βρέθηκαν στα ελληνικά πειραματικά εργαστήρια με σκοπό την παραγωγή νέων οργάνων, τα οποία δεν είναι διαθέσιμα στην εθνική βιομηχανία τροφίμων

Για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος, οι ομάδες του εργαστηρίου ΝΕΣΤΩΡ και της εταιρείας VECTOR θα αλληλεπιδρούν στενά με τα δύο χημικά εργαστήρια ΕΦΑΜΑΔ και ΕΟΧ-ΤΧ και θα χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις και τα πρωτότυπα δείγματα που θα τους παρέχει η εταιρεία ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΗΣ κατά τη διάρκεια και των τρίων ελαιοκομικών περιόδων που θα έχουμε κατά τη διάρκεια του έργου . ΕΦΑΜΑΔ και ΕΟΧ-ΤΧ θα παρέχουν την τεχνογνωσία τους και θα καθορίσουν τις απαιτήσεις που θα πρέπει να έχει ο πρωτότυπος ανιχνευτής, όσον αφορά το επιθυμητό μήκος κύματος φωτός, την ένταση, τη φωτεινή δέσμη και το θόρυβο και θα κάνουν τις απαραίτητες δοκιμές στα εργαστήρια τους με τα πρωτότυπα δείγματα. Το εργαστηρίο ΝΕΣΤΩΡ και η εταιρεία VECTOR έχουν την εμπειρία να καθορίσουν ποια από τις απαιτήσεις μπορεί να είναι δύσκολο να επιτευχθεί, θα παρέχουν εναλλακτικές λύσεις και θα κατασκευάσουν την πρωτοτύπη συσκευή(ες). Τα αποτελέσματα θα συγκριθούν και θα παρέχουν ανατροφοδότηση για τη βελτίωση των χαρακτηριστικών του ανιχνευτή.

Παρουσίαση φορέων έργου PROBEOIL

http://www.inp.demokritos.gr/web2/

Εργαστήριο ΝΕΣΤΩΡ, Ι.Π.Σ.Φ.
Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. ‘ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ’,
Αναγνωσταρά 111, 24001,
Πύλος Μεσσηνίας

Το Εργαστήριο ΝΕΣΤΩΡ είναι ο συντονιστής φορέας του έργου και είναι παράρτημα του Ινστιτούτο Πυρηνικής Φυσικής του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» στην Πύλο.

Έχει μεγάλη εμπειρία στην εκτέλεση και τον συντονισμό των μεγάλων, διεπιστημονικών προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας καθώς συμμετείχε στο προγράμμα KM3Net στα πλαίσια του προγράμματος του ESFRI. Μέσα από αυτή την ερευνητική δραστηριοτήτα, το Ινστιτούτο έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία στην ανάπτυξη των αισθητήρων φωτός για τη μέτρηση των χαρακτηριστικών του θαλασσινού νερού.

Η εκτέλεση των ενοτήτων εργασίας του έργου με την συμμετοχή και συνεργασία όλων των φορέων θα συντονίζεται από το ΝΕΣΤΩΡ, με ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, των οροσήμων, των παραδοτέων και του προϋπολογισμού .


http://www.chem.uoa.gr/

Εργαστήριο Οργανικής Χημείας, Τμήμα Χημείας, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστημιούπολη, Αθήνα, 157 71
Τηλ1. : 210 7274928
Τηλ2. : 210 7274477
Fax : 210 7274761

Το Τμήμα Χημείας έγινε ανεξάρτητο τμήμα το 1918 χωριζόμενο από τη Φυσικομαθηματική σχολή. Από το 1982 το Τμήμα Χημείας λειτουργεί με τρεις τομείς, οι οποίοι περιλαμβάνουν σήμερα τα εξής εργαστήρια: Ο Τομέας Ι: τα εργαστήρια Αναλυτικής Χημείας και Φυσικοχημείας, ο Τομέας ΙΙ: τα εργαστήρια Οργανικής Χημείας, Χημείας Τροφίμων, Βιοχημείας καθώς και Βιομηχανικής Χημείας και ο Τομέας ΙΙΙ: τα εργαστήρια Ανόργανης Χημείας και Χημείας Περιβάλλοντος.

Σκοπός των εργαστηρίων είναι η μελέτη και ανίχνευση χημικών ουσιών και η σύνθεση νέων υλικών, ο έλεγχος και η διερεύνηση ορισμένων χημικών στοιχείων και ενώσεων που υπάρχουν στο περιβάλλον κ.λπ., και όλα αυτά είναι το αποτέλεσμα των συντονισμένων προσπαθειών των χημικών διαφόρων ειδικοτήτων, αλλά και της συνεργασίας τους με επιστήμονες συγγενών κλάδων (π.χ. φυσικών, ιατρών, φαρμακοποιών, γεωπόνων, βιολόγων, γεωλόγων και μηχανικών). Εκτός από τη σημαντική εκπαιδευτική αποστολή του Τμήματος ένας άλλος βασικός στόχος του Τμήματος Χημείας είναι η παραγωγή ερευνητικού έργου υψηλού επιπέδου μέσω της συνεργασίας των μελών ΔΕΠ με τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, τους υποψήφιους διδάκτορες καθώς και με αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού.

Έτσι έλαβε μέρος και στο πρόγραμμα PROBEOIL, σε συνεργασία με το Ι.Π.Σ.Φ του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" διαθέτοντας εξοπλισμό για τη σύνθεση νέων οργανικών ενώσεων και την ανάπτυξη νέας συνθετικής μεθοδολογίας, για την ταυτοποίηση της δομής και τη μελέτη ιδιοτήτων νέων συνθετικών οργανικών ενώσεων και φυσικών προιόντων και για το σχεδιασμό καινοτόμων βιοδραστικών μορίων


http://www.aenaon-olive-oil.gr

ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΗΣ Α.Ε.
MADAINA MESSINIAS ,24200,
ΤΗΛ : 2722-0-91298

Η Καρούμπαλης Α.Ε εδρεύει στο Δ.Δ. Μάδενας Μεσσηνίας και ασχολείται στον τομέα παραγωγής, τυποποίησης και εξαγωγής ελαιολάδου. Από το 1960, όπου στο χωριό Λυκότραφο Μεσσηνίας ιδρύθηκε το πρώτο οικογενειακό κλασσικό εργοστάσιο επεξεργασίας λαδιού με πιεστήρια, μέχρι σήμερα και με εφαρμογή της τελειότερης τεχνολογίας ελαιουργικών μηχανημάτων, παράγουν και τυποποιούν ελαιόλαδο με κίνητρο το πάθος για τελειότητα και με σεβασμό στην παράδοση και τις οικογενειακές αξίες.

Συμμετοχή στο έργο PROBEOIL

VECTOR Technologies
Διογένους 40,
15234, Χαλάνδρι,
Αθήνα ΤΗΛ: 2106858008
fax: 2106858118

http://www.vectortechnologies.gr/

Η εταιρεία Vector Τechnologies δραστηριοποιείται την τελευταία δεκαετία στο χώρο, έχοντας σαν στόχο την κάλυψη αναγκών τόσο στην Ελληνική αγορά όσο και στο εξωτερικό, σε εξειδικευμένα και υψηλής τεχνολογίας όργανα και συστήματα μετρήσεων. Με σύγχρονο πρόσωπο και οργανωτική δομή, με σημαντική εμπειρία στην παροχή λύσεων και στρατηγικές συνεργασίες με διεθνώς καταξιωμένους οίκους, δραστηριοποιείται: στην καθοδήγηση για την καταλληλότερη λήψη της αγοραστικής απόφασης του πελάτη / στην Πώληση Οργάνων και Συστημάτων Μέτρησης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και στην Υποστήριξη πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την πώληση.

 


http://www.rrp.demokritos.gr/ms-dioxin

Νεαπόλεως 27, 15310, Αγία Παρασκευή, Αθήνα
Τηλ: 210 6503610
Fax: 210 6536873

Εργαστήριο Μάζας και Ανάλυσης Διοξινών, Εθνικό Κέντρο Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος»

To Εργαστήριο Φασματομετρίας Μάζας κι Ανάλυσης Διοξινών λειτουργεί από το 2002 στο Εθνικό Κέντρο Ερευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος». Γενικό πεδίο ενδιαφέροντος του Εργαστηρίου είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή αναλύσεων κι ο χαρακτηρισμός μορίων μικρού και μεγάλου μοριακού βάρους με μεθόδους φασματομετρίας μάζας, σε θέματα που αφορούν την υγεία, την ιατρική και το περιβάλλον.

To Εργαστήριο διενεργεί αναλύσεις διοξινών, φουρανίων και παρόμοιων με τις διοξίνες PCBs σύμφωνα με διεθνή πρωτόκολλα (EPA 1613, EPA 1668) με κατάλληλη επεξεργασία του δείγματος και μέτρηση σε φασματογράφο μάζας υψηλής διακριτικής ικανότητας όπως ορίζονται στον κανονισμό 1883/2006/ΕΚ και την οδηγία 2002/70/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το Εργαστήριο είναι διαπιστευμένο κατά ISO/EN 17025 από το ΕΣΥΔ (Αρ. Πιστ. 321) στα παρακάτω πεδία :
 Διοξίνες και PCBs σε τρόφιμα, ζωοτροφές, βιολογικά υγρά, και αέρα
 παραδιχλωροβενζόλιο και ναφθαλένιο σε μέλι και κερί
 χλωραμφαινικόλη σε μέλι και γάλα

Επικοινωνία

  Επιστημονικός Υπέυθυνος: Γ.Σταυρόπουλος
 • Τηλέφωνο : 210 650 3415
 • Email: stavrop@inp.demokritos.gr
 • Διεύθυνση: Ε.Κ.Ε.Φ.Ε ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ,
  Κτήριο 16 , Ινστ.Πυρηνικής & Σωματιδιακής Φυσικής(ΙΠΣΦ),
  Πατρ. Γρηγορίου Ε & Νεαπόλεως,
  15310 Αγ.Παρασκευη, Αθήνα  Διαχείριση ιστοσελίδας: Δήμου Σωτηρία
 • Τηλέφωνο : 210 650 3431
 • Email: demou@inp.demokritos.gr
 • Διεύθυνση: Ε.Κ.Ε.Φ.Ε ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ,
  Κτήριο 6 , Ινστ.Πυρηνικής & Σωματιδιακής Φυσικής(ΙΠΣΦ),
  Πατρ. Γρηγορίου Ε & Νεαπόλεως,
  15310 Αγ.Παρασκευη, Αθήνα