Νέα / Συναντήσεις / Έγγραφα

Σήμερα 10/08/2015 μας ενημέρωσαν από την ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ μέσω του παρακάτω email ότι εγκρίθηκε η παράταση στα έργα "ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ".

Email από κα.Ελπίνα Πιστρίκα

From: Stavroula Poulou [s.poulou@gsrt.gr]
Sent: 10 August 2015 11:49
To: George Stavropoulos; aliopa3@gmail.com; iokonst@cc.uoi.gr; aloupie@thetis.gr; philippidis@mech.upatras.gr; kampa@med.uoc.gr; Egiakoumaki@cretafarm.gr; bikasd@civil.auth.gr; eliopag@med.uoc.gr; tzes@ece.upatras.gr; spil@teilar.gr; papapoly@teilar.gr; akap@hcmr.gr; A.A.Koutinas@upatras.gr; kpissaridi@upatras.gr; mvasilako@ucg.gr; zoubouli@chem.auth.gr; tsitsoni@for.auth.gr; ngounaris@homeotech.gr
Cc: 'Spyros Arvanitis'; vgeros@gsrt.gr; m.koutsopoulou@gsrt.gr; atsouni@gsrt.gr; a.pitika@gsrt.gr
Subject: 11SYN; paratasi diarkeiaw ergon eos kai 31.10.2015

Αγαπητοί

 

Η διάρκεια υλοποίησης των έργου σας παρατείνεται. Ως νέα καταληκτική ημερομηνία λήξης των έργων ορίζεται η 31.10.2015. Χειριστής παραμένει ο συνάδελφος Σ. Αρβανίτης.

 

Με εκτίμηση

Σταυρούλα Πούλου, PhD
Στέλεχος Διαχείρισης
Τηλ: +30 213 1300 082
e-mail: s.poulou@gsrt.gr

11SYN_2_1613_PROBEOIL_Ek8esH_PistopoiHsHS.xlsm

Diavivasi_ekthesis_pros_sintonisti_1613.pdf

11SYN_2_1613_EndiamesH_Ek8esH_Oikonomiko.doc

Σήμερα 28/05/2015 μας ενημέρωσαν από την ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ μέσω του παρακάτω email ότι επίκειται ρύθμιση, που αφορά τροποποίηση των σχετικών Οδηγών Εφαρμογής, σύμφωνα με την οποία θα μπορεί να δοθεί δυνατότητα παράτασης στα έργα "ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ". Αναμένουμε περαιτέρω ενημέρωση ενώ έχουμε ήδη καταθέσει επιστολή με αίτημα για παράταση του έργου κατα 4 μήνες.

Email από κα.Ελπίνα Πιστρίκα

From: EYDE ETAK [eyde.etak@gmail.com]
Sent: 28 May 2015 06:51
To: Vassilios Geros; Stavroula Poulou; Spyros Arvanitis
Subject: Δυνατότητα παράτασης της ημερομηνίας ολοκλήρωσης των έργων «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2009» και «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011»

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι προκειμένου να δοθεί επάρκεια χρόνου για την επιτυχή ολοκλήρωση των έργων των Δράσεων Συνεργασία επίκειται ρύθμιση, που αφορά τροποποίηση των σχετικών Οδηγών Εφαρμογής, σύμφωνα με την οποία θα δοθεί δυνατότητα παράτασης στα έργα και των δύο δράσεων, έως τις 31.10.2015. Βασική προϋπόθεση για την εξέταση ενός αιτήματος παράτασης, με βάση το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, είναι να μην έχει παρέλθει η ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου κατά τον χρόνο περάτωσης της διαδικασίας τροποποίησης των οδηγών εφαρμογής. Η συγκεκριμένη δυνατότητα παράτασης αφορά στο σύνολο των έργων της Δράσης Συνεργασία 2011. Για την Δράση Συνεργασία 2009 η συγκεκριμένη δυνατότητα παράτασης αφορά μόνο στα έργα που έχουν ενταχθεί για χρηματοδότηση μετά την 1.3.2012 . Για τα υπόλοιπα έργα της Δράσης Συνεργασία 2009 η διάρκειά τους δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν της 30.6.2015.

Με δεδομένο ότι ο χρόνος πριν την λήξη των έργων είναι περιορισμένος, είναι δυνατόν οι συντονιστές των έργων να αποστείλουν άμεσα, σε έντυπη μορφή, τα σχετικά αιτήματα παρατάσεων και τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την λήξη τους. Η εξέταση των αιτημάτων όμως θα καθοριστεί από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας τροποποίησης των οδηγών εφαρμογής. Για την περίπτωση των έργων που θα έχει παρέλθει η ημερομηνία ολοκλήρωσής τους κατά την περάτωση της εν λόγω διαδικασίας, δεν θα είναι εφικτό να δοθεί παράταση. Μόνο τα αιτήματα των έργων που δεν θα έχουν ολοκληρωθεί θα εξεταστούν από την Υπηρεσία.

Σε κάθε περίπτωση όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία τροποποίησης των οδηγών εφαρμογής θα ενημερωθείτε άμεσα. Η συγκεκριμένη τροποποίηση αφορά κυρίως την δυνατότητα παράτασης της λήξης των έργων, καθώς και άλλα σημεία που επακόλουθα επηρεάζονται από την δυνατότητα παράτασης αυτή.

Τα στελέχη της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ παραμένουν στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις.


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ


Θωμάς Μαλούτας

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ)
Λ. Μεσογείων 14-18
115 27 Αθήνα
Τηλ: +30 213 1300 178
Fax: +30 213 1300 195 / +30 210 7458 195

www.eyde-etak.gr

11SYN_2_1613_PROBEOIL_Ek8esH_PistopoiHsHS.xlsm

Diavivasi_ekthesis_pros_sintonisti_1613.pdf

11SYN_2_1613_EndiamesH_Ek8esH_Oikonomiko.doc

Αγαπητοί συνεργάτες, σήμερα 19 Μαΐου 2015 καταθέσαμε στην ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ μια επιστολή για παράταση του έργου για 4 μήνες με Αρ.Πρ. 1188, 19-5-2015 και μία επιστολή για για την έγκριση των νέων Α/Μ όπως υπολογίστηκαν μετά τον ενδιαμ.έλεγχο Αρ.Πρ. 1189 19-5-2015

Επιστολή παράτασης

Επιστολή Τεκμηριώσεων2

Καταθέσαμε στην ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ τα απαραίτητα έγγραφα για την είσπραξη της Ενδιάμεσης δόσης με Αρ.Πρωτ. 1131 13/5/2015, οπότε και αναμένουμε να κατατεθούν όλα τα ποσά στο λογαριασμό του συντονιστή φορέα και στη συνέχεια θα γίνει μεταφορά στους επιμέρους φορείς.

Σήμερα 17.4.2015 λάβαμε το παρακάτω email με την Έκθεση αποτελεσμάτων Ενδιάμεσης Πιστοποίησης του έργου. Τα σχετικά έγγραφα επισυνάπτονται.

Email από κα.Ελπίνα Πιστρίκα

From: Ελπίνα Πιστρίκα 
Date: 2015-04-17 13:24 GMT+03:00
Subject: RE: Πιστοποίηση έργου 11ΣΥΝ_2_1613
To: Sotiria Dimou 
Cc: "G. Stavropoulos" 

Αξιότιμε κ. Σταυρόπουλε,

Σας διαβιβάζουμε (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) την Έκθεση αποτελεσμάτων Ενδιάμεσης Πιστοποίησης του έργου με κωδικό 11ΣΥΝ-2-1613 και τίτλο «Συσκευές Ελέγχου σε Πραγματικό Χρόνο της Ποιότητας και της Ασφάλειας του Ελαιολάδου και άλλων Βρώσιμων Ελαίων».


Με εκτίμηση,
Ελπίνα Πιστρίκα

11SYN_2_1613_PROBEOIL_Ek8esH_PistopoiHsHS.xlsm

Diavivasi_ekthesis_pros_sintonisti_1613.pdf

11SYN_2_1613_EndiamesH_Ek8esH_Oikonomiko.doc

ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015

Σήμερα καταθέσαμε στην ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ τα συμπληρωματικά έγγραφα που μας ζητήθηκαν μετά τον επιτόπιο έλεγχο, με αρ.πρωτοκ. 2960 για το Φυσικό αντικείμενο και 2961 16-12-2014 για το οικονομικό αντικείμενο .

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις συνοδευτικές επιστολές που κατατέθηκαν μαζί

Οικονομικό αντικείμενο

Φυσικό αντικείμενο

Σε συνέχεια της ενδιάμεσης πιστοποίησης οι ελεγκτές μας στείλανε τα συμπληρωματικά στοιχεία και τις αλλαγές/διορθώσεις του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου που επιθυμούν. Πρέπει να συγκεντρωθούν και να αποσταλούν ταχυδρομικά μέχρι 19/12/2014 προκειμένου να ολοκληρωθεί η πιστοποίηση του έργου 11ΣΥΝ-2-1613.

Οικονομικό αντικείμενο

Φυσικό αντικείμενο

Στις 27 & 28 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε ο ενδιάμεσος έλεγχος έργου 11ΣΥΝ_2_1613 στις εγκαταστάσεις του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ.

Μέλη της Ομάδας Επιτόπιας Επαλήθευσης ορίστηκαν οι εξής:
Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Καθηγητής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου (φυσικό αντικείμενο)
Β. ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθηνών, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών (φυσικό αντικείμενο)
Γ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΟΥΣΤΑΚΑ, υπάλληλο της ΓΓΕΤ (οικονομικό αντικείμενο)
Δ. ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, υπάλληλος της ΕΥΔΕ -ΕΤΑΚ (οικονομικό αντικείμενο)

Παρευρέθηκαν όλοι οι φορείς του έργου, βάση του προγράμματος. Ο έλεγχος (οικονομικού & φυσικού αντικειμένου) διεξήχθη ομαλά. Οι εκπρόσωποι των φορέων κατέθεσαν ότι συμπληρωματικό στοιχείο τους ζητήθηκε, έκαναν διευκρινήσεις όπου χρειάστηκε και έλαβαν οδηγίες για περαιτέρω συμπληρωματικά στοιχεία που τυχόν να προέκυψαν.

Αναμένουμε τις απαντητικές επιστολές από τους ελεγκτές με τις διευκρινήσεις τους.

Email από κα.Ελπίνα Πιστρίκα

From: Ελπίνα Πιστρίκα [epistrika@gsrt.gr]
Sent: 19 November 2014 13:16
To: George Stavropoulos
Cc: Vivi Dimareli
Subject: ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 1613

 Σας προωθώ ενημέρωση των πιστοποιητών οικονομικού αντικειμένου σχετικά με την προτεινόμενη agenda και συμπληρωματικά οικονομικά στοιχεία που θα απαιτηθούν.

Οικονομικό αντικείμενο Συμπληρωματικά Στοιχεία

Ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί βάση το ΝΕΟΥ ΤΠΕ που καταθέσαμε προς έγκριση στις 7-7-2014 με αρ.πρωτοκ. 1537 και τις εγκρίσεις/απορρίψεις που προέκυψαν από το σχετικό έγγραφο

Έγγραφο 1ης τροποποίησης

Στο αρχείο εδώ θα βρείτε την Ενημέρωση για την πραγματοποίηση Επιτόπιας Επαλήθευσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου με κωδικό 11ΣΥΝ-2-1613, της Δράσης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011».

Ενημέρωση

Απάντηση της υπηρεσίας (με Αρ.Πρωτ.: ΕΥΔΕ –ΕΤΑΚ 1537, 17.11.2014) στο αίτημα τροποποίησης του ΤΠΕ

From: Spiros Arvanitis [s.arvanitis@gsrt.gr]
Sent: 18 November 2014 15:28
To: George Stavropoulos
Cc: 'Demou'; 'Ελπίνα Πιστρίκα'; 'Vivi Dimareli'
Subject: RE: 11ΣΥΝ-2-1613 ενδιάμεσος έλεγχος

  Σας ενημερώνουμε ότι για να πραγματοποιηθεί η ενδιάμεση επιτόπια επαλήθευση θα πρέπει στείλετε άμεσα στην υπηρεσία μας επιστολή, στην οποία θα αναφέρονται αναλυτικά το σύνολο των τροποποιήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί με ευθύνη του Επιστημονικού Υπευθύνου του έργου καθώς και η σχετική τεκμηρίωση για την αναγκαιότητα των αλλαγών αυτών. Στο έγγραφο παρακαλούμε να επισυνάπτονται οι σελίδες του ΤΠΕ που τροποποιούνται. Τα παραπάνω αναφέρονται στο τέλος της απαντητικής επιστολή μας ως ακολούθως:   «…τροποποιήσεων υπό την ευθύνη του Επιστημονικού Υπευθύνου του έργου για τις περιπτώσεις που ορίζονται στην σχετική Απόφαση (Αρ. Πρωτ. ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 2130/27-02-2013) και στην με Αρ. Πρωτ. ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 2440/22.10.2014 επιστολή. Στην περίπτωση αυτή, η ενημέρωση της υπηρεσίας θα λάβει χώρα κατά την υποβολή της ενδιάμεσης/τελικής έκθεσης πιστοποίησης με κατάθεση ξεχωριστού εγγράφου, στο οποίο θα αναφέρεται αναλυτικά το σύνολο των τροποποιήσεων που πραγματοποιήθηκε και η σχετική τεκμηρίωση για την αναγκαιότητα των αλλαγών. Στο έγγραφο θα επισυνάπτονται επίσης οι σελίδες του ΤΠΕ που τροποποιούνται.»

 Στην διάθεση σας για διευκρινήσεις .
 Σπύρος Αρβανίτης
 Στέλεχος Διαχείρισης
 

Εδώ μπορείτε να δείτε το έγγραφο με τις τροποποιήσεις που εγκρίνονται ή όχι.

Έγγραφο 1ης τροποποίησης

Ενδιάμεση πιστοποίηση του έργου 11ΣΥΝ-2-1613 -- 27-28 Νοεμβρίου

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ : Σήμερα λάβαμε ένα email από τις συναδέλφους κα. Πιστρίκα και κα. Δημαρέλη με το οποίο μας ενημέρωσαν ότι η ενδιάμεση πιστοποίηση του έργου 11ΣΥΝ-2-1613 έχει οριστεί για τις 27-28 Νοεμβρίου.

Συνάδερφοι επιβεβαιώσατε όλοι ότι είστε διαθέσιμοι τις παραπάνω ημερομηνίες και όσο περιμένουμε ας προετοιμαστούμε για τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία που θα ζητήσουν από την ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ

Σήμερα 31-7-2014 καταθέσαμε στη ΓΓΕΤ το αίτημα για διενέργεια ενδιάμεσου ελέγχου και χρηματοδότησης με αριθ.πρωτοκ. 1839.

Κατατέθηκαν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που μας ζητήθηκαν και τα παραδοτέα του έργου μέχρι σήμερα. Όλα τα παραδοτέα, η έκθεση ενδ.έλεγχου και το excel με τα οικονομικά στοιχεία έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του έργου http://probeoil.inp.demokritos.gr/PROBEOIL/nea.php στην ενότητα Νέα/Συναντήσεις/Έγγραφα στα Προστατευμένα έγγραφα.

Αναμένουμε πλέον περαιτέρω ενημέρωση για το τι θα ακολουθήσει από την ΓΓΕΤ. Ευχαριστούμε πολύ όλους τους φορείς για την συνεργασία και την μεγάλη προσπάθεια να συγκεντρώσουμε όλα αυτά τα απαραίτητα έγγραφα.

Καλή συνέχεια και καλό καλοκαίρι!

Current production processes do not maximise olive oil yield and, at the same time, energy use is high. However an EU-funded project introduced a new technology known as pulsed electric field (PEF) in all existing and new mill equipment that will result in higher yields and health benefits to consumers.

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/innovative-technology-simplify-extraction-olive-oil

Βάση του παρακάτω μηνύματος που στάλθηκε απο την ΓΓΕΤ οι εγγυητικές καλής εκτέλεσης έχουν καταργηθεί, ωστόσο είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ οι εγγυητικές ισόποσης προκαταβολής για τις εταιρείες.

Μήνυμα από την ΓΓΕΤ : "Σας ενημερώνουμε ότι καταργήθηκε η υποχρέωση προσκόμισης της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης (Ν. 4156/2013 και υπ΄αριθμ 33531/ΕΥΘΥ 534/30.7.2013 διευκρινιστική επιστολή) όπως ίσχυε μέχρι τώρα για τη Δράση «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011». Για την επιστροφή των ήδη προσκομισθέντων θα σας ενημερώσουμε όταν θα οριστεί η διαδικασία που θα ακολουθηθεί."

Έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία επιστροφής τους , θα ενημερωθείτε από τους Τραπεζικούς φορείς που τις εκδόσανε.

Νέος Νόμος Ν.4156/2013 : Προκαταβολές εταιρείων - Εγγυητικές http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/innovative-technology-simplify-extraction-olive-oil

ΟΛΑ τα πρωτότυπα των παραστατικών δαπανών πρέπει να σφραγίζονται με σφραγίδα με την ακόλουθη ένδειξη: ΕΠΑΝ ΙΙ-ΕΠ- 11ΣΥΝ_2_1613 - PROBEOIL

Το δείγμα ελαιολάδου με κωδικό Δ3.ΝΟΕΜ.2012 που πήραμε από το ελαιοτριβείο Καρούμπαλη ελέγχθηκε για παρουσία τοξικών ουσιών (διοξίνες, PCBs, PAHs) και βρέθηκε καθαρό, εντός των νομοθετικών ορίων. Το δείγμα αυτό θα χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή επιμολυσμένων δειγμάτων με διοξίνες, PCBs και PAHs για την βαθμονόμηση του probe.

Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα για την ανάλυση πολυαρωματικών στο δείγμα αναφοράς ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΗΣ Δ3.ΝΟΕΜ. 2012 εδώ Αποτελέσματα PAHs


Συμμετοχή του έργου PROBEOIL (11ΣΥΝ_2_1613) στο 6ο Φεστιβάλ Ελαιολάδου και Ελιάς, 8-10 Μαΐου 2015
8-10 Μαΐου 2015 | 6ο Φεστιβάλ Ελαιολάδου και Ελιάς στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στον Πειραιά

Θέμα : 6ο Φεστιβάλ Ελαιολάδου και Ελιάς

Το έργο PROBEOIL (11SYN_2_1613) στα πλαίσια του παραδοτέου Π4.6 συμμετείχε στο 6ο Φεστιβάλ Ελαιολάδου και Ελιάς που διεξήχθει στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στον Πειραιά, στις 8, 9 & 10 Μαΐου 2015 στο περίπτερο Νο 96.

Η συμμετοχή μας στην έκθεση αυτή είχε σκοπό την παρουσίαση και διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου και τη γνωστοποίηση της νέας τεχνολογίας σε εμπόρους, παραγωγούς ελαιολάδου και συναφή επαγγελματίες. Θέλαμε, επιπλέον, να δούμε την ανταπόκριση και το ενδιαφέρον που θα είχε ως προϊόν στην αγορά μια τέτοια είδους συσκευή.

Στο περίπτερο Νο 96 της έκθεσης είχαν αναρτηθεί

 • ένα πόστερ με τα αποτελέσματα της μέχρι τώρα έρευνας για την συσκευή υπό κατασκευή
 • τι υπηρεσίες μπορεί να προσφέρει
 • διαφημιστικά της εταρείας Καρούμπαλης
 • και δείγματα του ελαιολάδου
Pylos

Πόστερ Έκθεσης Πόστερ

Εδώ μπορeείτε να δείτε το έντυπο της έκθεσης Έντυπο

το πρόγραμμα της ημερίδας

Φωτογραφίες από τη συμμετοχή μας στην έκθεση μπορείτε να δείτε εδώ

Συνάντηση στα πλαίσια του έργου PROBEOIL - Βραδιά του Ερευνητή 2014 !
26 Σεπτ. 2014 | Βραδιά του Ερευνητή 2014 στις εγκαταστάσεις του Ι.Π.Σ.Φ της Πύλου

Θέμα : Βραδιά του Ερευνητή 2014

H Βραδιά του Ερευνητή είναι μια γιορτή για την επιστήμη και την έρευνα που διοργανώνεται κάθε χρόνο σε περισσότερες από 300 πόλεις σε όλη την Ευρώπη.
«Η έρευνα σε ταξιδεύει παντού»,με αυτό το σύνθημα διοργανώθηκε και φέτος με επιτυχία η Βραδιά του Ερευνητή σε 9 πόλεις στην Ελλάδα.
Η ομάδα μας δημιούργησε ένα πόστερ για το έργο PROBEIOIL και τα αποτελέσματα του. Επίσης παρουσίασε στο χώρο έκθεσης την συσκευή, τις δυνατότητες της και το σκοπό του έργου.

Pylos

Πόστερ Έκθεσης Πόστερ

Πιο αναλυτικά το πρόγραμμα μπορείτε να το δείτε Πρόγραμμα

Πληροφορίες για τη Βραδιά του Ερευνητή 2014 http://www.rengreece.gr/

Φωτογραφίες από τη Βραδιά του Ερευνητή 2014 στην Πύλο μπορείτε να δείτε εδώ

Συνάντηση στα πλαίσια του έργου PROBEOIL - Πρόοδος έργου - Ε.Κ.Ε.Φ.Ε Δημόκριτος
12 Ιουν. 2014 | Συνάντηση στα πλαίσια του έργου PROBEOIL στις εγκαταστάσεις του Δημόκριτου

Θέματα : η μέχρι τώρα πορεία και πρόοδος του έργου, τροποποιήσεις ΤΠΕ, προετοιμασία για τον έλεγχο.

Ομιλία : Δρ. Γ.Σταυρόπουλος, Senior Ερευνητής, ΙΠΣΦ , ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
Ομιλία : Δρ. Θ.Γκιμήσης, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην Αντζέντα Συνάντησης

Συνάντηση στα πλαίσια του έργου PROBEOIL - Πρόοδος έργου - Ε.Κ.Ε.Φ.Ε Δημόκριτος
11 Νοε. 2013 | Συνάντηση στα πλαίσια του έργου PROBEOIL στις εγκαταστάσεις του Δημόκριτου

Θέματα : η μέχρι τώρα πορεία και πρόοδος του έργου, προβλήματα που προέκυψαν, μελοντικά σχέδια και οι δαπάνες των φορέων.

Ομιλία : Δρ. Βίκυ Λάγουρη , Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ομιλία : Δρ. Λεόντιος Λεοντιάδης, Υπεύθυνος Eργαστηρίου Φασματομετρίας Μάζας & Ανάλυσης Διοξινών
Ομιλία : Δρ. Γιώργος Σταυρόπουλος, Senior Ερευνητής, ΙΠΣΦ , ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην Αντζέντα Συνάντησης

Συνάντηση στα πλαίσια του έργου PROBEOIL - Πρόοδος έργου - Ε.Κ.Ε.Φ.Ε Δημόκριτος
18 Ιουλ. 2013 | Συνάντηση στα πλαίσια του έργου PROBEOIL στις εγκαταστάσεις του Δημόκριτου

Συζητήθηκαν θέματα όπως η μέχρι τώρα πορεία και πρόοδος του έργου, προβλήματα που προέκυψαν, μελοντικά σχέδια.

Ομιλία : Δρ. Βίκυ Μαντή , Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ομιλία : Δρ. Λεόντιος Λεοντιάδης, Υπεύθυνος Eργαστηρίου Φασματομετρίας Μάζας & Ανάλυσης Διοξινών
Ομιλία : Δρ. Γιώργος Σταυρόπουλος, Senior Ερευνητής, ΙΠΣΦ , ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην Αντζέντα Συνάντησης

Θέματα : «Ανασκόπηση του έργου και συζήτηση/έρευνα αγοράς για οπτικά εξαρτήματα»

Ομιλία με Τίτλο: “UV-VIS-NIR Spectroscopy. Basic Aspects and Assessment of the Instrumentation” από την Δρ.Αμαλία Μιχαλάκου Microelectronics - Business Unit THEON Sensors S.A.

Αναφορά στις βασικές αρχές των πιο διαδεδομένων φασματοσκοπικών τεχνικών και φασματοσκοπία υπεριώδους-ορατού-κοντινού υπερύθρου.Ποια ειναι τα βασικά όργανα που χρησιμοποιούνται και τα χαρακτηριστικά τους.

Την αντζέντα της συνάντησης μπορείτε να τη βρείτε εδώ

1η Συνάντηση στα πλαίσια του έργου PROBEOIL - Αρχικές εργασίες
22 Φεβ. 2013 | 1η Συνάντηση φορέων-μελών του έργου στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Καρούμπαλης Α.Ε.. Παρουσίαση και γνωριμία των μελών του έργου. Συζήτηση για τις αρχικές εργασίες από 1-20 Μαρτίου.

1. Πρότυπο ελαιόλαδο υψίστης ποιότητας το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο υλικό αναφοράς. Ποσότητα: 10 Λίτρα(καρούμπαλης και χημικοί)

2. Διάφορα δείγματα από την περιοχή (περίπου 20)[Βίκη,Γιώργος και λοιποί]

3. Βιβλιογραφική έρευνα φασμάτων σε UV, NIR, MID-IR, IR (Persistent Organic Pollutants - διοξίνες, PCBs, PAHs).[Θανάσης]

4. Πλήρης ανάλυση των αρχικών επιπέδων επιμολυντών στα προτύπα ελαιολάδα.[Λεόντιος]

5. Ερευνα αγοράς για υπάρχουσες συσκευές.[Σπύρος και Γίωργος Κ.]

6. Διερέυνηση διαθέσιμων πηγών UV και ανιχνευτών.[Νέστορας]

..............................................................................................................

1. Συλλογή φασμάτων UV και υπολογισμός του δείκτη Κ.[Τέλη Απρίλη,Θανάσης]

2. Παρασκευή δειγμάτων με επιμόλυνση σε τρία επίπεδα με το μεγαλύτερο στο επιτρεπτό όριο.[Τέλη Απρίλη,Λεόντιος]

3. Συλλογή φασμάτων UV, FT-IR από τα παρασκευασθέντα δείγματα.[Τέλη Μαϊ]

4. Ανάπτυξη συσκευής για Κ(uv).[Νέστορας]


Σύμφωνα με το εμαιλ που λάβαμε στις 17.4.2015 με τα αποτελέσματα του Ενδιάμεσου Ελέγχου (ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ) τα έγγραφα που πρέπει να συγκεντρώσουμε ανά φορέα και να τα καταθέσουμε για την είσπραξη της Β' Δόσης είναι τα εξής :

               
α)  Φορολογική ενημερότητα
Σε περίπτωση οφειλών της δικαιούχου εταιρείας προς το Ελληνικό Δημόσιο και προκειμένου να χορηγηθεί αποδεικτικό ενημερότητας χωρίς τον όρο της παρακράτησης εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης του (διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 1882/90, ΦΕΚ 43 Α, και της Α.Υ.Ο. 1109793/6134/0016/24.11.99 ΦΕΚ 2134 Β όπως ισχύουν) θα πρέπει να προσκομίζεται στη ΔΟΥ η παρούσα επιστολή με την οποία βεβαιώνεται ότι πρόκειται για καταβολή ενδιάμεσης δόσης έργου που συγχρηματοδοτείται από Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ.

β) Ασφαλιστική Ενημερότητα

γ)  Τιμολόγιο αθεώρητο του άρθρου 6 παρ.3 του Κ.Φ.Α.Σ. από κάθε δικαιούχο για το ποσό που του αναλογεί, το άθροισμα των οποίων ανέρχεται στην προβλεπόμενη δόση επιχορήγησης.

Ακολουθεί το υπόδειγμα του τιμολογίου:
Τιμολόγιο (Άρθρο 6 παρ.3 του Κ.Φ.Α.Σ.)
Προς: ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ/ΓΓΕΤ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Μεσογείων 14-18, 11525, Αθήνα
Α.Φ.Μ. 090169858 - Δ.Ο.Υ. ΙΒ’ ΑΘΗΝΩΝ
Αιτιολογία: Επιδότηση/επιχορήγηση άρθρου 6 παρ.3 του Κ.Φ.Α.Σ. για ποσό #…#€ με αιτιολογία «Ενδιάμεση χρηματοδότηση (Β΄ δόση) έργου Δράσης «Συνεργασία 2011» με τίτλο «….» και κωδικό έργου «11ΣΥΝ-….».

δ)  Έγγραφο που να αναφέρει το IBAN του λογαριασμού και την τράπεζα του Συντονιστή, στην οποίο θα γίνει η κατάθεση των χρημάτων

Τα ποσά που θα αιτηθούμε θα είναι τα ποσά που αναφέρονται στο έγγραφο ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ και προέκυψαν μετά την Ενδιάμεση Πιστοποίηση του έργου.
Μόλις τα συγκεντρώσουμε θα τα καταθέσουμε στην ΓΓΕΤ και θα περιμένουμε την καταβολή τους στον λογαριασμό του Συντονιστή, από όπου και θα μεταφερθούν μετά στους επιμέρους λογαριασμούς του κάθε φορέα.
                

Έγγραφα και οδηγίες όσον αφορά τις υποχρεώσεις προβολής και δημοσιότητας καθώς και τα έγγραφα που χρειάζονται για την εισπραξη της Α΄ Προκαταβολής, μπορείτε να τα βρείτε στα Προστατευμένα Έγγραφα ή πατώντας τους παρακάτω συνδέσμους και χρησιμοποιώντας τους κωδικούς που σας έχουν σταλεί στο εμαιλ.
Υποχρεώσεις Δημοσιότητας
Έγγραφα για την Α΄ προκαταβολή

Tον Οδηγό Εφαρμογής-Συνεργασίας 2011 αλλά και το τελικό Τεχνικό Παράρτημα Έργου μπορείτε να τα βρείτε στα Προστατευμένα Έγγραφα ή πατώντας τους παρακάτω συνδέσμους, και χρησιμοποιώντας τους κωδικούς που σας έχουν σταλεί στο εμαιλ.
Οδηγό Εφαρμογής-Συνεργασίας 2011
Τεχνικό Παράρτημα Έργου

Εδώ θα βρείτε συγκεντρωμένες τις κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών Έχουν καταγραφεί στοιχεία όπως αναρτήθηκαν στον Οδηγό εφαρμογής αλλά και αυτά που συγκεντρώθηκαν μετά από ερωτήσεις μας στην ΓΓΕΤ. Για οποιαδήποτε απορία σας μπορούμε να πέρνουμε απαντήσεις απο την ΓΓΕΤ και να ενημερώνουμε το παρόν έγγραφο.
Οδηγός για επιλέξιμες δαπάνες PROBEOIL

Εάν μπορείτε να βρείτε κάποιο δείγμα λαδιού παρακαλώ διαβαστε τις οδηγίες στο παρακάτω έντυπο και συμπληρώστε τον Πίνακα Δειγματοληψίας
Οδηγίες συμπλήρωσης του πίνακα δειγματοληψίας.doc
Πίνακας δειγματοληψίας.docΕπικοινωνία

  Επιστημονικός Υπέυθυνος: Γ.Σταυρόπουλος
 • Τηλέφωνο : 210 650 3415
 • Email: stavrop@inp.demokritos.gr
 • Διεύθυνση: Ε.Κ.Ε.Φ.Ε ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ,
  Κτήριο 16 , Ινστ.Πυρηνικής & Σωματιδιακής Φυσικής(ΙΠΣΦ),
  Πατρ. Γρηγορίου Ε & Νεαπόλεως,
  15310 Αγ.Παρασκευη, Αθήνα  Διαχείριση ιστοσελίδας: Δήμου Σωτηρία
 • Τηλέφωνο : 210 650 3431
 • Email: demou@inp.demokritos.gr
 • Διεύθυνση: Ε.Κ.Ε.Φ.Ε ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ,
  Κτήριο 6 , Ινστ.Πυρηνικής & Σωματιδιακής Φυσικής(ΙΠΣΦ),
  Πατρ. Γρηγορίου Ε & Νεαπόλεως,
  15310 Αγ.Παρασκευη, Αθήνα