Προστατευμένα Έγγραφα

PROBEOIL

Επικοινωνία

  Επιστημονικός Υπέυθυνος: Γ.Σταυρόπουλος
 • Τηλέφωνο : 210 650 3415
 • Email: stavrop@inp.demokritos.gr
 • Διεύθυνση: Ε.Κ.Ε.Φ.Ε ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ,
  Κτήριο 16 , Ινστ.Πυρηνικής & Σωματιδιακής Φυσικής(ΙΠΣΦ),
  Πατρ. Γρηγορίου Ε & Νεαπόλεως,
  15310 Αγ.Παρασκευη, Αθήνα  Διαχείριση ιστοσελίδας: Δήμου Σωτηρία
 • Τηλέφωνο : 210 650 3431
 • Email: demou@inp.demokritos.gr
 • Διεύθυνση: Ε.Κ.Ε.Φ.Ε ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ,
  Κτήριο 6 , Ινστ.Πυρηνικής & Σωματιδιακής Φυσικής(ΙΠΣΦ),
  Πατρ. Γρηγορίου Ε & Νεαπόλεως,
  15310 Αγ.Παρασκευη, Αθήνα