Προστατευμένα Έγγραφα

PROBEOIL

Επικοινωνία

    Επιστημονικός Υπέυθυνος: Γ.Σταυρόπουλος
  • Τηλέφωνο : 210 650 3415
  • Email: stavrop@inp.demokritos.gr
  • Διεύθυνση: Ε.Κ.Ε.Φ.Ε ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ,
    Κτήριο 16 , Ινστ.Πυρηνικής & Σωματιδιακής Φυσικής(ΙΠΣΦ),
    Πατρ. Γρηγορίου Ε & Νεαπόλεως,
    15310 Αγ.Παρασκευη, Αθήνα    Διαχείριση ιστοσελίδας: Δήμου Σωτηρία
  • Τηλέφωνο : 210 650 3431
  • Email: demou@inp.demokritos.gr
  • Διεύθυνση: Ε.Κ.Ε.Φ.Ε ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ,
    Κτήριο 6 , Ινστ.Πυρηνικής & Σωματιδιακής Φυσικής(ΙΠΣΦ),
    Πατρ. Γρηγορίου Ε & Νεαπόλεως,
    15310 Αγ.Παρασκευη, Αθήνα